Skipet ferdigstilles i 2020, og skal være et positivt tilskudd til området

Skipet skal oppleves positivt både for de som har utsikt til det, de som passerer forbi på motorveien, for de som passerer med Bybanen, for syklende og gående og for dem som oppholder seg i området og i bygget. Skipet skal være et godt bygg i seg selv og for sine omgivelser.

*E-postadressen vil kun benyttes til henvendelser vedrørende prospekt.

 • Totalt areal: 14 270 m2

 • Grunnflate: ca. 2 200 m2

 • 5 etasjer

 • 1. etasje er tilrettelagt for utadrettet virksomhet og fellesarealer med personalrestaurant

 • 300 meter til buss- og bybanestopp

 • 110 sykkelparkeringsplasser i bygget

 • Garderobeanlegg med låsbare skap

 • 39 innendørs parkeringsplasser, samt parkering på tomt

 • Tilrettelagt for lading av el-bil

 • Tett på spennende nye spisesteder og hotell

 • Muligheter for leietakere til å påvirke lokaler og utforming av bygget i tidlig fase

 • Ferdigstilles i 2020 – vi tar imot leietakere allerede nå

Underetasje

1. Etasje

Eksempel etasjeplan

Kantine

Tilrettelagt for syklister

El-bilring

Møteromspool